Johanna Nuorteva

Kuntavaaliehdokas Helsingissä numerolla 692.

Olen 37-vuotias erityisluokanopettaja, kolmannen kauden varavaltuutettu, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alaisen HYKS-lautakunnan jäsen ja Arabian peruskoulun vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja. Olen kolmen lapsen äiti Arabianrannan tuntumasta Toukolasta. Vanhin lapseni on tokaluokkalainen, keskimmäinen eskarissa ja kuopus viisivuotias.

Kunnallispolitiikkaan olen osallistunut jo pitkään. Poliittiset juureni ovat kuitenkin vahvimmin kansalaisjärjestötoiminnassa. Olen ollut myös HUS:n hallituksen varajäsen, terveyslautakunnassa ja Helsingin poliisin neuvottelukunnan varapuheenjohtaja kahdeksan vuotta.

Työskentelen erityisluokanopettajana 10-13 v. poikaporukan kanssa. Aikaisemmin olen toiminut muun muassa Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipoliittisena asiantuntija ja Outi Alanko-Kahiluodon eduskunta-avustaja. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kaupunkilaisten osallistumismahdollisuudet ovat kiinnostaneet minua aina. Tein graduni liittyen asunnottomuuteen ja sosiaalisesti syrjäytyneiden osallistumismahdollisuuksien parantamiseen deliberatiivisen eli keskusteluun ja osallistumiseen perustuvan demokratiamallin pohjalta.

Minulle tärkeimpiä teemoja ovat koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, köyhyyden vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät kysymykset. Joukkoliikenteen lisääminen, pyöräteiden sujuvoittaminen ja kaupunkimetsien suojelu ovat minulle tärkeitä.

Ota yhteyttä: johanna.nuorteva@vihreat.fi

Seuraa tarkemmin ajankohtaisia kirjoituksiani: www.facebook.com/johanna.nuorteva.vihr

 

Koulut kuntoon, pienille päiväkoteja ja nuorille tilaa

Päiväkodit ja koulut ovat avainasemassa syrjäytymisen ehkäisyssä ja lasten hyvinvoinnin takaamisessa. Sisäilmakorjaukset on hoidettava kiireellisesti. Päiväkotipaikkoja on oltava riittävästi ja lähellä kotia. Pienet ryhmäkoot, paremmat avustajaresurssit ja erityinen tuki sitä tarvitseville ovat keino tukea lapsia ja nuoria heidän omista lähtökohdistaan käsin. Nuorille tarvitaan tilaa omaehtoisen toiminnan järjestämiseen ja mielekästä tekemistä iltapäiviin ja iltaan

Syrjäytymistä pitää ehkäistä

Suomalaiset voivat paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Silti köyhyys, työttömyys, asunnottomuus, mielenterveysongelmat ja päihderiippuvuus johtavat liian usein syrjäytymiseen yhteiskunnasta. Politiikan tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Nuorten syrjäytyminen on kallis riski. Alaikäiset on velvoitettava opiskeluun ja siirtymään toiselle asteelle. Riittävä tuki ja ohjaus on varmistettava. Työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on panostettava. Helpot ja edulliset harrastusmahdollisuudet vähentävät nuorten syrjäytymisen uhkaa. Lisää tekonurmikenttiä ja muita liikuntapaikkoja nuorille!

Elävä kaupunki

Monikulttuurinen Helsinki kuuluu kaikille. Myös turvapaikanhakijoille ja paperittomille. Asuntoja tarvitaan lisää ja niitä on kaavoitettava arvokas kaupunkiluonto huomioiden. Helsingin viihtyisyyttä parannetaan rakentamalla sujuva pyörätieverkosto ja kattava, edullinen joukkoliikenne. Asukkaiden on päästävä vaikuttamaan paremmin jo suunnitteluvaiheessa. Kaupunkilaisten omaa kulttuuria ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kaupunginosien toimintaa on tuettava. Helsinkiläisten olohuone on koko kaupunki!

Johanna Nuorteva

Kuntavaaliehdokas Helsingissä numerolla 692.

Olen 37-vuotias erityisluokanopettaja, kolmannen kauden varavaltuutettu, HYKS-lautakunnan jäsen ja lähikoulun vanhempainyhdistyksen vpj. Olen kolmen lapsen äiti Arabianrannan tuntumasta Toukolasta.

Ota yhteyttä: johanna.nuorteva@vihreat.fi
Seuraa tarkemmin ajankohtaisia kirjoituksiani: www.facebook.com/johanna.nuorteva.vihr

Koulut kuntoon, pienille päiväkoteja ja nuorille tilaa

Päiväkodit ja koulut ovat avainasemassa syrjäytymisen ehkäisyssä ja lasten hyvinvoinnin takaamisessa. Sisäilmakorjaukset on hoidettava kiireellisesti. Päiväkotipaikkoja on oltava riittävästi ja lähellä kotia. Pienet ryhmäkoot, paremmat avustajaresurssit ja erityinen tuki sitä tarvitseville ovat keino tukea lapsia ja nuoria heidän omista lähtökohdistaan käsin. Nuorille tarvitaan tilaa omaehtoisen toiminnan järjestämiseen ja mielekästä tekemistä iltapäiviin ja iltaan

Syrjäytymistä pitää ehkäistä

Suomalaiset voivat paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Silti köyhyys, työttömyys, asunnottomuus, mielenterveysongelmat ja päihderiippuvuus johtavat liian usein syrjäytymiseen yhteiskunnasta. Politiikan tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Nuorten syrjäytyminen on kallis riski. Alaikäiset on velvoitettava opiskeluun ja siirtymään toiselle asteelle. Riittävä tuki ja ohjaus on varmistettava. Työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on panostettava. Helpot ja edulliset harrastusmahdollisuudet vähentävät nuorten syrjäytymisen uhkaa. Lisää tekonurmikenttiä ja muita liikuntapaikkoja nuorille!

Elävä kaupunki

Monikulttuurinen Helsinki kuuluu kaikille. Myös turvapaikanhakijoille ja paperittomille. Asuntoja tarvitaan lisää ja niitä on kaavoitettava arvokas kaupunkiluonto huomioiden. Helsingin viihtyisyyttä parannetaan rakentamalla sujuva pyörätieverkosto ja kattava, edullinen joukkoliikenne. Asukkaiden on päästävä vaikuttamaan paremmin jo suunnitteluvaiheessa. Kaupunkilaisten omaa kulttuuria ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kaupunginosien toimintaa on tuettava. Helsinkiläisten olohuone on koko kaupunki!