Toimin HOK-Elannon valtuustossa ja eilisessä kokouksessa jätin oheisen aloitteen, jonka myös muut vihreän ryhmän valtuutetut allekirjoittivat. (Sori kaikki teinit töissä… 😉 )
Aloite: Asetetaan energiajuomien myynnille 15 vuoden alaikäraja HOK-Elannon kaupoissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittaa, että vähittäiskauppiaat rajoittaisivat energiajuomien myynnin yli 15-vuotiaille. Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn mukaan noin 11 % peruskoulun 8.–9. luokan pojista ja 5 % tytöistä juo energiajuomia 3–5 päivänä viikossa ja 7 % pojista ja 3 % tytöistä lähes päivittäin. Kouluissa tämä nuorten energiajuomien käyttö näkyy päivän edetessä lisääntyneenä levottomuutena sekä tarkkaavuuden haasteina. Toisaalta energiajuomat vaarantavat myös unirytmin ja vaikeuttavat illalla nukahtamista, mikä kostautuu väsymyksenä seuraavana päivänä. Kouluissa moni nuori nuokkuu ja on väsynyt liian lyhyeksi jääneen unen seurauksena ja tämä heijastuu myös oppimisen ja keskittymisen haasteina. Lapsen ja nuoren elimistö ei ole kehittynyt vielä sietämään kofeiinia samalla tavalla kuin aikuisen elimistö. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittaakin, että alle 18-vuotiaiden päivittäisen kofeiinimäärän ei tulisi ylittää 50 milligramma eli puolta energiajuomatölkkiä päivässä, jotta haittavaikutuksia kuten riippuvuutta ei pääse syntymään.
Kofeiinin ja piristeiden lisäksi energiajuomat sisältävät myös paljon energiaa; Yksi energiajuomatölkki sisältää noin 14 palan verran sokeria. Energiajuomien käyttö on riski myös terveydelle ja hyvinvoinnille sekä hammasterveydelle. Vastuu nuorten terveiden elintapojen opettamisesta on kodeilla ja kouluilla, mutta toisaalta myös koko yhteiskunnalla. Murrosikäisen tai sitä lähestyvän nuoren normaaliin kehitykseen kuuluu myös kapinointi ja oman tien löytäminen: vanhempien tai koulun ohjeiden noudattaminen ei tunnu välttämättä tärkeältä. Kauppojen ja koko yhteiskunnan vastuu on nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä yhteinen. THL:n lisäksi myös Suomen Vanhempainliitto, lapsiasiavaltuutettu sekä monet urheiluseurat ovat vedonneet kauppoihin, ettei alle 16-vuotiaille myytäisi energiajuomia. Muun muassa useat K-kaupat ovatkin jo vuosia rajoittaneet myyntiä alle 15-vuotiaille. HOK-Elanto noudattaa eettisiä periaatteita ja pyrkii toimimaan vastuullisesti osana yhteiskuntaa. Kauppa voi asettaa haluamiaan rajoituksia energiajuomien myynnille elinkeinovapauden perusteella. Nyt on HOK-Elannon aika seurata monien muiden kauppojen jalanjäljillä, toimia vastuullisesti ja asettaa THL:n suosittama 15 vuoden ikäraja energiajuomien myynnille.
Miia Soininen, Energiajuoma häiritsee unirytmiä, Lääkärilehti 2012.