Hyvässä koulurakennuksessa pystyy jokainen oppilas oppimaan, kasvamaan ja kehittymään. Koulurakennukset on suunniteltava niin, että jokaiselle ryhmälle on rauhallinen oma tila, hyvä äänieristys ja lisäksi tilaa pienissä ryhmissä opiskeluun. Tarvitaan tilaa, jossa on helppo suunnitella ennakoitava päivä, virikkeitä näkökentässä on vähän ja äänimaailma hiljainen. Kouluissa on yhä enemmän oppilaita, jotka tarvitsevat tukea tarkkaavuuden ylläpitämiseen, keskittymiseen ja oppimiseen. Myös ihan tavallinen lapsi ja nuori tarvitsee rauhallisen ympäristön voidakseen keskittyä opiskeluun. Koulujen suunnittelu on kuitenkin siirretty arkkitehdeille, joilta puuttuu pedagoginen koulutus ja arjen tuntemus. Olen esittänyt parikin aloitetta ja pontta valtuustossa, että pedagogisen suunnittelun roolia on vahvistettava. Jotta koulu on aidosti paikka erilaisilla oppijoille, on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Opettajien, tutkijoiden ja oppilaiden ajatukset, asiantuntemus ja arjen ymmärrys on saatava suunnittelun lähtökohdaksi, jotta uudet rakennukset ja perusparannukseen menevät koulut saadaan toimiviksi erilaisille lapsille ja nuorille sekä hyviksi työpaikoiksi opettajille. Helsinki ei saa rakentaa enempää esteellisiä koulurakennuksia, joissa meteli, hälinä ja ennakoimattomuus vaikeuttavat opiskelua ja lisäävät oppilaiden ja opettajien arjen kuormitusta. Koulu on oltava hyvä paikka kaikille.