Vaalitulos saadaan tänään illalla. Harras toiveeni on, että saamme sekä Helsinkiin että muihin kuntiin valuutettuja, joille ihmisoikeudet, lasten oikeudet, hyvinvointi ja solidaarisuus ovat tärkeitä. Valtuutettuja, jotka katsovat eteenpäin ja kantavat vastuun myös ilmastosta kunnassa tehtävien päätösten kautta.

Tämä pitkäksi venähtänyt vaalikevät on tuntunut mukavalta, kun olen saanut tukea ja kannustusta lukuisilta ystäviltä, tutuilta ja sukulaisilta. Erityisesti haluan kiittää Hanna Tarnasta nettisivu-urakasta, tsempistä tai flaikkuavusta Veeraa, Paulaa, Paulaa, Mariaa, Liisaa, Millaa, Nurulia ja kaikesta kärsivällisyydesta ja avusta Villeä. Iso kiitos myös Johanna Sydänmaalle, jonka kanssa kampanjoimme yhdessä tämän viimeisen viikon toiveenamme saada kaksi opettajaa läpi valtuustoon ja puhumaan koulujen sekä lasten ja nuorten arjesta.

Tämän viimeisen viikon ajan kampanjoin lähinnä Itiksessä. Tykäistyin siellä olemiseen, koska sain käydä siellä valtavasti kiinnostavia keskusteluja. Kymmeniä ja kymmeniä kertoja olen myös kertonut, mistä näissä vaaleissa on kyse, kertonut kuntapolitiikasta ja puolueista. Vielä lauantaina yli kolmasosa esitteen ottaneista ei tiennyt, että vaalipäivä on sunnuntaina. Kävin myös tärkeitä keskusteluja turvapaikanhakijoiden kanssa kotoutumisesta, narkkareiden kanssa katkaisuhoidosta ja tarvitsemastaan muusta avusta, vanhusten yksinäisyydestä ja äänestyksen merkityksestä.

Riippumatta omasta vaalituloksesta olen valtavan kiitollinen kaikesta tuesta ja tsempistä, jota olen saanut. Olen iloinen myös siitä, että tällä viimeisellä viikolla oli aikaa käydä merkityksellisiä keskusteluja hyvin monenlaisten ihmisten kanssa. Toivon, että yhdenvertaisuus, empatia, inhimillisyys, ihmisoikeudet ja vastuu ympäristöstä ovat arvoja, joiden pohjalta Helsingin politiikkaa tehdään seuraavalla kaudella.