Syntyvyys on Suomessa laskussa ja tämä tulee näkymään myös tulevaisuudessa, kun huoltosuhteemme edelleen heikkenee. Huolestuttavaa ja surullista on, että Väestöliiton uuden perhebarometrin mukaan moni toivoisi lisää lapsia ja sisaruksen nykyiselle lapselle, mutta muun muassa huonot kokemukset synnytyksestä, synnytyspelko, kodin ahtaus, taloudelliset vaikeudet sekä huoli ilmastosta estävät lapsen hankintaa. Näistä esteistä moni olisi sekä valtion että kuntien politiikalla helpotettavissa. Terveydenhuollon rahoitus olisi saatava seuraavalla kaudella nostettua, jotta henkilöstöä saadaan palkattua sairaaloihin enemmän ja nykyisten työntekijöiden kuormitusta vähennettyä. Nyt HUS:n saama rahoitus on riittämätön ja rahoitusvajeen seuraukset tulevat olemaan terveydenhuollollemme katastrofaaliset. Kätilöt muun hoitohenkilökunnan tavoin ovat meillä olleet pitkään liian kovilla ja tämä näkyy myös synnytyksissä ja syntyvyydessä.
Hyvä ja turvallinen synnytys, lääkkeetön kivunlievitys ja synnyttäjän rauhallinen ohjaus ehkäisevät komplikaatioita ja sektion tarvetta. Kätilöt eivät kiireen vuoksi pysty kuitenkaan tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisivat ja osaisivat ja tämä lisää henkistä kuormaa ja eettistä ristiriitaa työn tekemisessä. Synnytyksiä ei voi ennakoida ja siksi olisi varattava väljyyttä työvuoroihin. Kätilön pitää voida pysyä tarvittaessa pitkään synnyttäjän rinnalla. Tarvitaan myös synnytysvalmennusta ja sen osana mahdollisuus tutustua myös synnytyssaliin. Vielä esikoistani odottaessa tämä oli osa synnytysvalmennusta vuonna 2008, mutta säästöjen vuoksi sekin mahdollisuus poistettiin. Suuriin yksiköihin keskittäminen lisää myös etäisyyksiä synnytyssairaaloihin ja tämän vuoksi myös matkasynnytykset ja niiden tuomat riskit ovat lisääntyneet. Tila- ja henkilöstöpulan vuoksi synnyttäjät joutuvat olemaan liian pitkään kotona eivätkä saa tarvitsemaansa ohjausta ja kivunlievitystä.
Imetysohjaukseen panostaminen edistää imetyksen onnistumista ja sitä kautta vauvan terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee naisten rintasyöpiä. Imetysohjauskin tarvitsee aikaa pysähtyä äidin ja vauvan vierelle rauhassa. Kätilöiden huoli on nyt kuultava. Sitä ei voi enää sivuuttaa. Terveydenhuoltomme kriisi on nyt otettava tosissaan ja rahoitusta parannettava. Se on tärkeä investointi tulevaisuuteen ja talouteemme.
Jotta perheillä on uskallusta toivomansa lapsiluvun tavoitteluun, huoliin on politiikassa vastattava. Helsingin on rakennettava enemmän suuria perheasuntoja. Nyt yleensä suurimmat ovat kolmen makuuhuoneen asuntoja, jolloin lasten kasvaessa teineiksi ja oman tilan tarpeen lisääntyessä on vaikea löytää suurista kaupungeista taloudellisesti mahdollista asuntoa yli kahden lapsen perheille. Perheiden kaikki kustannukset ovat kasvaneet. Myös ilmastotoimien on oltava paljon nykyistä kunnianhimoisempia. Nuoremmat polvet ovat valmiita tinkimään myös elintasosta, jotta tulevaisuus näyttäisi valoisammalta tuleville sukupolville.