Turvapaikkaa hakenut perhe, joiden kanssa olen ollut paljon tekemisissä ja ollut mukana auttamassa arjessa alkuun Helsingissä, sai myönteisen turvapaikkapäätöksen! Tätä päätöstä on odotettu vuosi ja neljä kuukautta ja tuli itku, kun päätös vihdoin tuli. Olimme henkisesti varautuneet valittamaan, mutta ei tarvinnut. Tämän prosessin aikana olen myös konkreettisesti nähnyt, miten vaikeaa maahanmuuttajan tai turvapaikanhakijan on työllistyä ja asettua Suomeen. Laissa ja käytännöissä on paljon muutettavaa, jotta työllistyminen onnistuisi ilman suomalaista ystävää, joka pystyy hoitamaan asiat puolesta.
On tärkeää, että maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat saavat mahdollisuuden työllistyä ja kiinnittyä yhteiskuntaamme mahdollisimman nopeasti. Ilman tukea se on kuitenkin kieltä osaamattomalle hyvin hankalaa ja meillä on paljon työllistymisen esteitä, jotka olisi helppo purkaa, jos vaan tahtoa on.
Nopeasti muutettavia asioita, joiden pulmat nyt käytännössä havaitsin:
– Turvapaikanhakijoiden työllistymisen karenssia on lyhennettävä. Nyt työt saa aloittaa kolmen kuukauden maassaolon jälkeen, mikäli on ollut passi maahan saapuessa. Ilman virallista henkilötodistusta voi aloittaa työskentelyn vastan kuusi kuukautta maahantulon jälkeen. Se on pitkä aika olla esimerkiksi Helsingin vastaanottokeskuksen ahtaissa tiloissa toimettomana.
– Työperäisen oleskeluluvan perusteena olevaa saatavuusharkinta on poistettava tai väljennettävä merkittävästi. Nyt työperäisen oleskeluluvan voi saada tietyille työvoimapulasta kärsiville aloille. Esimerkiksi ulkomaisten, mutta täällä korkeakoulututkinnon suorittaneiden on haettava oman alan työn sijasta siivoojan työtä ja pysyttävä tässä tehtävässä, mikäli oman alan työtä ei heti löydy. Mikäli tutkinto on suoritettu Suomessa, olisi oltava merkittävästi pidempi aika oman alan työn etsimiseen.
– Turvapaikanhakijan on päästävä kielikoulutukseen välittömästi vastaanottokeskukseen asetuttuaan. Vastaanottokeskuksen on järjestettävä tämä koulutus tai autettava konkreettisesti kurssin löytämistä. Ilman kielitaitoa koulutuksen etsiminen on vaikeaa, vaikka vastaanottokeskus saattaakin itse hankitusta kielikurssista maksaa osallistumismaksun.
– On tärkeää kielen lisäksi välittömästi kouluttaa työkulttuurista ja yhteiskunnan toimintatavoista, arvoista ja kulttuurista.
– Vastaanottokeskusten resursseja pitää lisätä niin, että työntekijä pystyy opastamaan verokortin hakemisessa ja muissa työn aloittamiseen liittyvissä käytännöissä.
– Palkanmaksaminen turvapaikanhakijalle on työnantajalle vaikeaa. Työnantajan täytyy maksaa sveitsiläisen tilin kautta turvapaikanhakijan prepaid-pankkikortille. Palkan maksaminen pitäisi tehdä työnantajalle helpoksi ja yksinkertaiseksi, jotta myös turvapaikanhakijoita uskalletaan työllistää pitkän turvapaikkaprosessin ajaksi.
– Mahdollisuus pankkitunnusten ja pankkitilin saamiseen olisi tärkeä varmistaa jo turvapaikkaprosessin aikana. Ilman pankkitunnusta nyky-yhteiskunnassa on vaikea asioida. Tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla, samoin moni muu arkinen asia.
– Opastus työnhakuun ja työhakemusten täyttämiseen. Jopa ilman englannin ja suomen osaamista pystyy työllistymään, mutta ilman näiden kielien osaamista apua työnhakemiseen tarvitsee.
Säädöksillä ja toimintatapojen muutoksilla olisi itse asiassa varsin helppo parantaa meillä olevien turvapaikanhakijoiden työllistymistä ja toisaalta helpottaa ulkomaisten työntekijöiden tuloa Suomeen. Me tarvitsemme työntekijöitä ulkomailta ja on tärkeää tehdä työllistyminen nykyistä helpommaksi ja sujuvammaksi kaikille.