Johanna Nuorteva

229

 

Aloitteita

Valtuustoaloitteet

17.03.2021 Valtuustoaloite, Mahdollisuus ote-opetukseen myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille

03.03.2021 Talousarvioaloite, Kouluvalmentajien palkkaaminen Helsingin peruskouluihin Yhteisaloite Johanna Sydänmaan kanssa

03.03.2021 Talousarvioaloite, Erityisopettajien mitoituksen määritteleminen oppilaiden tuen varmistamiseksi Yhteisaloite Johanna Sydänmaan kanssa

03.03.2021 Talousarvioaloite, Erityisopettajien mitoituksen määritteleminen oppilaiden tuen varmistamiseksi

03.03.2021 Talousarvioaloite, ote-opetukseen taataan paikka kaikille kriteerit täyttäville oppilaille

20.01.2021 Valtuustoaloite, hiekoituksen vähentäminen asuinalueilla

17.06.2020 Valtuustoaloite 17.6.2020, tekonurmikenttien varaus myös muille kuin urheiluseuroille

10.06.2020 Valtuustoaloite, puuston ja kasvillisuuden merkitys melu,- pöly-, ja näkösuojana selvitetään ennen harvennustöitä

10.06.2020 Valtuustoaloite, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen korjauksien ja uudisrakennusten suunnittelussa

11.03.2020 Talousarvioaloite, grillikatos Arabianrannan rantapuistoon

27.11.2019 Valtuustoaloite, strategian mukainen englanninkielisen opetuksen lisääminen

27.02.2019 Talousarvioaloite, tekonurmi Arabianrantaan; sisäilma paremmaksi koulussa ja pelialue asukkaille

27.02.2019 Valtuustoaloite, lähikouluperiaatteen laajentaminen erityisluokkaopetukseen

29.08.2018 Valtuustoaloite, leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen tarjonnan kartoittaminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen

29.08.2018 Valtuustoaloite, perhevalmennuksen käynnistäminen murrosikäisten nuorten vanhemmille

29.08.2018 Valtuustoaloite, koulujen pihojen kartoituksesta ja tarvittavien parannusehdotusten laatimisesta

Arkistot