Johanna Nuorteva

229

Kuka Johanna

Kaupunginvaltuutettu Helsingissä 

kaupunginhallituksen jäsen 

erityisopettaja yläasteella 

11, 12 ja 14 -vuotiaiden lasten äiti

Kertynyt kokemukseni
Ennen tätä nykyistä 2021-2025 vaalikautta olen ollut vuodesta 2004 lähtien varavaltuutettu. Vaalikaudella 2017-2021 toimin kaksi vuotta kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielisessä jaostossa, kaksi vuotta kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa, kolme vuotta HYKS-lautakunnassa ja vuoden HUS:n hallituksessa. Siirryttyäni Vantaalta erityisluokanopettajan työstä Helsinkiin yläasteen laaja-alaiseksi erityisopettajaksi jouduin eroamaan jääviyden vuoksi kaskon suomenkielisen jaoston luottamustehtävästä. HYKS-lautakunnassa ehdin olla yhteensä kuusi vuotta. Lähes kaksi kautta toimin myös terveyslautakunnan ja HUS:n hallituksen varajäsenenä ja kahdeksan vuotta Helsingin poliisin neuvottelukunnan varapuheenjohtajana.
Tarkemmin minusta

Olen 43-vuotias kolmen peruskoulua käyvän lapsen äiti. Työskentelen neljättä vuotta vuotta yläasteella laaja-alaisena erityisopettajana. Tätä ennen toimin viisi vuotta erityisluokanopettajana Vantaalla. Sitä ennen olin mm. Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipoliittinen sihteeri ja kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon eduskunta-avustaja. Koulutukseltani olen erityisopettaja sekä yhteiskuntaopin ja uskonnon aineenopettaja. Tein graduni asunnottomuuteen ja sosiaalisesti syrjäytyneiden vaikutusmahdollisuuksiin liittyen. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden kysymykset ovatkin yksi minulle tärkeistä teemoista.

 

Poliittiset juureni ovat monenlaisessa kansalaisjärjestötoiminnassa, opiskelijapolitiikassa, Reilun kaupan edistämisessä, 2000-luvun alun aktivismissa, Helsingin keskuspuistossa ja nykyään keskeisesti myös lapsiperheisiin ja kouluihin liittyvässä kuntapolitiikassa.

Ympäristön suojeleminen, ilmastonmuutos, Itämeren saastuminen ja metsien arvo ovat asioita, joiden ymmärtäminen minut on kasvatettu ymmärtämään jo lapsena. Vaarini Pekka Nuorteva perusti ympäristönsuojelun laitoksen Helsingin yliopistolle. Jo lapsena sisarukset ja serkukset kuljimme joukkona koeputkien kanssa keräämässä hyönteisiä yliopistojen raskasmetallikartoituksia varten. Mikroskoopilla tutkimme muun muassa Itämeren planktonia ja sen muuttumista. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, metsäkadon ehkäiseminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja herkän Itämeremme suojeleminen ovat lähivuosien kriittisiä kysymyksiä, joiden vuoksi on uskallettava tehdä rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä. 

Helsinki ja minä

Asustamme Toukolassa, Kumpulan ja Arabianrannan välimaastossa. Rakkaimmat paikat Helsingissä ovat keskuspuisto, metsät, rannat, Lammassaari Hakaniemen halli, lähellä oleva kyläkauppa, asukastalo Bokvillan ja erilaiset pienet kahvilat, ravintolat ja leikkipuistot, joissa törmää muihin alueen ihmisiin. Nautin asuinalueeni pikkukylämäisestä tunnelmasta. On ihanaa tavata tuttuja kauppareissulla, kävelyllä sekä lasten ja omissa harrastuksissa.

Arkistot