Inhimillisen Suomen puolesta

Politiikassa hyvä lähtökohta on empatia. On tärkeää ajatella päätösten vaikutusta erityisesti yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleviin, lapsiin ja ympäristöön. On tärkeää arvioida, että päätöksillä rakennetaan yhteiskuntaa, jossa syrjäytymistä, köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähennetään ja ympäristöstä huolehditaan. Päätöksillä on voitava varmistaa, että ilmaston lämpeneminen  saadaan pysäytettyä niin, että maapallo säilyy elinkelpoisena ja vakaana myös tuleville sukupolville. On helpompi ja halvempi ennaltaehkäistä kuin korjata oppimisen haasteita, syrjäytymistä tai terveyspulmia. On vastuullista talouspolitiikkaa se, että panostetaan ennaltaehkäisyyn korjaamisen sijaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat inhimillisen yhteiskunnan pohja

Vaikuttavien ja oikea-aikaisten terveyspalvelujen hyvä saatavuus on jokaisen Suomessa asuvan oikeus. Suomessa ei ole pulaa hoitajista tai lääkäreistä, mutta liian harva heistä haluaa työskennellä julkisen puolen tehtävissä nykyisissä työoloissa ja palkkauksella. On kaikkien kannalta järkevämpää kehittää julkiset työpaikat houkutteleviksi kuin paikata henkilökunnan puute kalliimmalla vuokratyövoimalla. Matalan kynnyksen palveluita ja jalkautuvaa työtä eri ihmisryhmien parissa on vahvistettava. Lisätään lapsiperheiden kotipalvelua, jolla helpotetaan arkea ja ennaltaehkäistään haavoittuvassa asemassa olevien lasten ongelmia. Seuraavalla vaalikaudella on syytä myös aloittaa ensimmäinen perustulon kokeilu ja suunnitella askelmerkit kohti perustuloon siirtymistä ja helpompaa sosiaaliturvan mallia. 

Työllistyminen ja maahanmuuttajien integroiminen

Maahanmuttajien nopea intergroituminen on kaikkien etu. Se edellyttää nopeampaa ja helpompaa pääsyä työelämään poistamalla turhia rajoituksia ja byrokratiaa. Työn vastaanottominen tulee kaikissa tilanteissa olla kannattavaa ja perustulolla voitaisiin työllistymistä edistää ja tukijärjestelmää yksinkertaistaa. Maahanmuuttajien integroimiseksi keskeistä on hyvä suomen kielen taito. Sen oppimisessa tulisi päästä hyvin käyntiin jo päiväkoti-ikäisenä, niin että koulunkäynti sujuisi helpommin. Turvapaikanhakijoiden työllistymisen esteitä on tärkeä purkaa ja varmistaa, että kaikilla eri syistä maahan muuttaneilla on konkreettista tukea ja ohjausta työpaikan etsimiseen ja alkuvaiheen paperityön kanssa selviämiseen.

Arkistot