Vastuullista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa

Ilmasto- ja energiakriisi edellyttää muutoksia niin energiantuotannon rakenteissa kuin ihmisten arkielämässä. Fossiilisista energialähteistä pitää päästä nopeasti eroon. Haittaveroilla sekä investointeja ja vihreää siirtymää hidastavia yritystukia leikkaamalla saadaan säästöä ja toisaalta kannustimia nopeampaan uuden teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon. Liikenne tulee sähköistää ja raideliikeennettä ja pyöräilyä edistää. Valtion on osallistuttava pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen rahoittamiseen, jotta lippujen hinnat saadaan pidettyä matalina ja joukkoliikenne houkuttelevana liikkumismuotona. Ekologisesti kestävästä elämäntavasta pitää tehdä riittävän helppo toteuttaa omassa arkielämässä.

Olen ylpeä puolueeni ilmasto- ja ympäristötavoitteista, jotka on nostettu vaaliohjelmaamme. Luonnontilaisten metsien suojelu on välttämätöntä biodiversiteetin turvaamiseksi. Kaikki valtion luonnontilaiset metsät on suojelutava ja tuettava myös yksityisiä metsänomistajia metsien suojelussa. Avohakkuita on merkittävästi rajoitettava, jotta metsän monimuotoisuus ei kärsi. Suomeen on perustettava lisää kansallispuistoja sekä metsäalueille että Itämerelle. Meidän herkkä ja huonovointinen Itämeremme on nostettava erityisen suojelun kohteeksi. Maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormaa on tärkeä vähentää rajoittamalla lannoittamista, tukemalla luonnonmukaista ja kasviperäisen ravinnon tuotantoa sekä säätämällä rajat lannoitteiden valumalle. Esimerkiksi kipsin avulla on mahdollista sitoa muun muassa vesistöjä rehevöittävää typpeä pelloilta. 

Tuotantoeläinten oloja on parannettava: Turvataan tuotantoeläimille mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen sekä lajityypilliseen käyttäytymiseen ja kielletään kipua aiheuttavat toimenpiteet sekä häkkikasvatus. Seuraavan vaalikauden aikana turkistarhaus on kiellettävä.

Arkistot